Category Archives: Europeesrecht

Verwijzing naar EU-wetgeving

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1 december 2009) bestaat de Europese Gemeenschap (EG) niet meer. Dit verdrag heeft de EG formeel doen verdwijnen waardoor ook het Europese Gemeenschapsrecht (EG Verdrag) is opgehouden te bestaan. Hiervoor is het Verdrag betreffende de … Continue reading

Posted in Europeesrecht | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Verwijzing naar EU-wetgeving

Google veroordeeld door Italiaanse rechter – strookt niet met Europees recht

De Italiaanse rechter heeft op 24 februari een drietal medewerkers van Google veroordeeld omdat zij de privacy zouden hebben geschonden. Het ging om de privacy van een scholier waarvan in een filmpje op Google Video (2006) was te zien dat hij werd gepest. De Europese … Continue reading

Posted in E-commerce, Europeesrecht | Tagged , , | Comments Off on Google veroordeeld door Italiaanse rechter – strookt niet met Europees recht

Kansspel wetgeving Zweden deels strijdig met EG-recht (conclusie AG)

Op 23 februari is de conclusie van de AG van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) in de zaak  Sjöberg, Gerdin v Åklagaren (C‑447/08 en C‑448/08) gepubliceerd. Uit zijn mening blijkt dat de Zweedse nationale bepaling die het aanbieden van kansspelen … Continue reading

Posted in Europeesrecht | Tagged , , , | Comments Off on Kansspel wetgeving Zweden deels strijdig met EG-recht (conclusie AG)