Softwareontwikkeling en makerschap

Een werknemer die buiten werktijd software ontwikkelt loopt het risico dat het auteursrecht daarvan van rechtswege toekomt aan de werkgever. Het gerechtshof heeft eveneens bepaald dat een ‘auteursrechthebbende maker’ niet tevens behoeft te zijn een houder van het eigendomsrecht van een werk. Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht, Auteursrecht | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Softwareontwikkeling en makerschap

Partijen mogen geen berichten van elkaars website kopiëren

Verschil tussen auteursrecht en databankenrecht. [X] mag berichten uit de databank gebruiken, omdat het auteursrecht op die berichten rust bij [X], die berichten moeten overigens wel worden verwijderd door [X] alvorens deze te gebruiken. Deze beslissing werd op 1 september 2011 genomen door de voorzieningenrechter in de zaak tussen uitgever deLex tegen Boek9 en [X] (LJN BR6490). Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, Databankenrecht | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Partijen mogen geen berichten van elkaars website kopiëren

Jaap was aan het werk in de Gouden Kooi

Deelnemer (terror-)Jaap dient loonbelasting af te dragen wegens zijn optreden in het televisieprogramma de Gouden Kooi. Tussen Talpa en Jaap is een overeenkomst van opdracht ondertekend die door het Hof (en eerder door de Hoge Raad in Gouden Kooi Natasia/UWV) wordt beschouwd als een arbeidsovereenkomst in de zin van art. 7: 610 BW. Lees verder

Geplaatst in Arbeidsrecht | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Jaap was aan het werk in de Gouden Kooi

Domein(persoons)naam

Wat kan je doen tegen een derde die jouw persoonsnaam als domeinnaam zonder jouw toestemming registreert?  Lees verder

Geplaatst in Grondrecht, Handelsnaamrecht, Merkenrecht | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Domein(persoons)naam

‘Maar je betaalt er niet voor dus is het niet legaal’

Naar aanleiding van ‘FTD wordt verboden te verwijzen‘ waarin de zaak  FTD v Eyeworks wordt besproken. In hoger beroep werd bepaald dat FTD onrechtmatig handelde door illegaal uploaden te stimuleren van werken waarvan zij weet of van behoorde te weten dat deze auteursrechtelijk beschermd zijn. Ondertussen liep er een bodemprocedure gestart door FTD tegen BREIN. De zitting was vorig jaar 5 oktober in Haarlem. FTD vorderde een verklaring voor recht dat downloaden legaal was en dat FTD niet onrechtmatig handelt. Ook diende BREIN haar opmerking over de onrechtmatigheid van FTD in het artikel ‘Je betaalt er niet voor, dan is het niet legaal‘ uit de Volkskrant te rectificeren. Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor ‘Maar je betaalt er niet voor dus is het niet legaal’

Limewire ctrl-alt-delete

Limewire valt niet meer te gebruiken, het programma kan nog wel worden gedownload, maar de zoekfunctie is buiten gebruik. Limewire heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan het assisteren bij het plegen van auteursrechtsinbreuken. Uit het rechterlijk bevel (vgl. de beter-leesbare Court of Opinion Kimba Wood mei 2010) volgt dat Limewire assisteerde op “massive scale” en dat het programma hoofdzakelijk werd gebruikt om auteursrechten te schenden. Evenals bij o.a. (het oude) Napster (A&M Records v Napster 2001), wordt ook hier de stekker eruit getrokken, weliswaar op grond van andere feiten. Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Limewire ctrl-alt-delete

Pirate Bay (nog) niet te stoppen

In Denemarken heeft de hoogste rechter beslist dat Tele2 haar gebruikers toegang tot de Pirate Bay dient te blokkeren (bron: billboard.biz). Stichting Brein trachtte via de Nederlandse rechter toegang naar Pirate Bay te ontzeggen via accessprovider Ziggo. De voorzieningenrechter heeft op 19 juli 2010 beslist dat dit zou leiden tot een te algemeen verbod waardoor (in ieder geval) Nederlandse gebruikers nog kunnen blijven downloaden via de website. Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht | Getagged , , , , | 1 reactie

Youtube niet aansprakelijk voor het gedrag van haar gebruikers!

“General knowledge that infringement is ‘ubiquitous’ does not impose a duty on the service provider to monitor or search its service for infringements.”  Viacom klaagde dat Youtube auteursrechtinbreuk maakte doordat Youtube het uploaden van inbreukmakend materiaal faciliteert. De United States District Court NY heeft besloten dat Youtube niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gedrag van haar gebruikers. Youtube deed een beroep op de ‘safe harbor provision‘, een bepaling die de aansprakelijkheid van tussenpersonen inperkt.  Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht, E-commerce | Getagged , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Youtube niet aansprakelijk voor het gedrag van haar gebruikers!

FTD wordt verboden te verwijzen

Op 2 juni is FTD verboden (de verwijzing naar) de film (en het audiobestand)  ‘Komt een vrouw bij de dokter’ openbaar te maken. Dit was eerder ex parte gebeurd (11 mei 2010) maar het oordeel van de beschikking werd door de Haagse rechtbank nog eens bevestigd toen FTD vorderde het gegeven bevel van 11 mei op te heffen. Volgens de voorzieningenrechter maakt FTD door haar handelwijze het werk (zonder toestemming) openbaar. Dit zou opnieuw dreigen te gebeuren wanneer het bevel zou worden opgeheven.  Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht | Getagged , , , , | 1 reactie

Oostenrijk en de Vrijheid van meningsuiting

Barbara Rosenkranz (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ) pleitte tijdens de verkiezingen eind vorige maand in Oostenrijk voor de afschaffing van het verbod op het verheerlijken van de nazi’s. Het verbod zou volgens haar in strijd zijn met het recht op de vrijheid van meningsuiting. Rosenkranz stelde zich beschikbaar voor het presidentschap, echter mocht Heinz Fischer (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) blijven zitten waardoor zijn tweede termijn als president op 25 april 2010 aanving. Lees verder

Geplaatst in Grondrecht | Getagged , , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Oostenrijk en de Vrijheid van meningsuiting

Vuilnisbakkenjournalistiek? Laat dat de rechter maar bepalen…

Sinds 14 mei ligt het tijdschrift Binnenhof in de winkels. In Binnenhof werd onder andere aandacht besteed aan het vuilnis van politici. In het vuilnis van Pechtold werd een zwangerschapstest gevonden. Binnenhof vond het nodig om vier pagina’s aan het vuilnis te besteden. Jan Dijkgraaf (hoofdredeacteur) stond achter deze manier van nieuwsgaring. Toen Bart Chabot in Pauw en Witteman Dijkgraaf zijn mening vroeg over deze vorm van vuilnisbakkenjournalistiek schoof hij de verantwoordelijkheid door naar de rechter. Lees verder

Geplaatst in Grondrecht | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Vuilnisbakkenjournalistiek? Laat dat de rechter maar bepalen…

Dienst op afstand (datingsite) en het herroepingsrecht

De regels die gelden voor ontbinding van een dienst op afstand (die direct ingaat) binnen de bedenktijd. Deze website beweert dat de bedenktijd niet opgaat wanneer een gebruiker bijvoorbeeld een abonnement bij een datingsite aanschaft. Vorige week stond er in de Spits een andere uitleg over hoe om te gaan met zulks bedenktijd. Gaat de bedenktijd nou wel of niet op bij de afname van dit soort diensten? Lees verder

Geplaatst in E-commerce | Getagged , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Dienst op afstand (datingsite) en het herroepingsrecht

Verwijzing naar EU-wetgeving

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon (1 december 2009) bestaat de Europese Gemeenschap (EG) niet meer. Dit verdrag heeft de EG formeel doen verdwijnen waardoor ook het Europese Gemeenschapsrecht (EG Verdrag) is opgehouden te bestaan. Hiervoor is het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU) in de plaats gekomen (dit verdrag wordt ook wel het EU-Werkingsverdrag genoemd). Tevens is het EU Verdrag (VEU) gewijzigd. Vanzelfsprekend is ook de naam het Hof van Justitie van de ‘EG’ te komen vervallen, de letters EG mogen worden verwisseld met de afkorting EU. Lees verder

Geplaatst in Europeesrecht | Getagged , , , , , , , , , | Reacties uitgeschakeld voor Verwijzing naar EU-wetgeving

Google veroordeeld door Italiaanse rechter – strookt niet met Europees recht

De Italiaanse rechter heeft op 24 februari een drietal medewerkers van Google veroordeeld omdat zij de privacy zouden hebben geschonden. Het ging om de privacy van een scholier waarvan in een filmpje op Google Video (2006) was te zien dat hij werd gepest. De Europese regels zijn hier duidelijk over: verwijderen indien het materiaal na kenbaarheid onrechtmatig wordt geacht. De medewerkers hadden het filmpje na verzoek (notice) verwijderd (take down). Lees verder

Geplaatst in E-commerce, Europeesrecht | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor Google veroordeeld door Italiaanse rechter – strookt niet met Europees recht

Kansspel wetgeving Zweden deels strijdig met EG-recht (conclusie AG)

Op 23 februari is de conclusie van de AG van het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) in de zaak  Sjöberg, Gerdin v Åklagaren (C‑447/08 en C‑448/08) gepubliceerd. Uit zijn mening blijkt dat de Zweedse nationale bepaling die het aanbieden van kansspelen (en de promotie daarvan op het internet) beperkt, in overeenstemming is met het Europese recht (oud art. 49 EG i.c. vrijheid van dienstverrichting – thans neergelegd in art. 56 VwEU). Lees verder

Geplaatst in Europeesrecht | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Kansspel wetgeving Zweden deels strijdig met EG-recht (conclusie AG)

OM wil ip-adressen, maar op welke grondslag?

Naar aanleiding van de rellen rond oud en nieuw tussen inwoners van Marokkaanse en Molukse komaf in de Culemborgse wijk Terweijde waren er een hoop reacties op de website van de Culemborgse Courant (CC). Het OM vorderde (verkeersgegevens en) ip-adressen bij de ISP van CC van alle bezoekers die op 1 tot 4 januari 2010 de website hadden bezocht. Lees verder

Geplaatst in Strafrecht, Telecommunicatierecht | Getagged , , | Reacties uitgeschakeld voor OM wil ip-adressen, maar op welke grondslag?

Recensie: Copyright Criminals (2009)

‘This is a sampling sport’ – Public Enemy – Caught, Can We Get A Witness (Def Jam/Columbia 1988) origineel van Bobby Bird – Hot Pants (Polydor 1972), tevens gesampled door James Brown (Static) op Scotti Bros. Records in ’88 etc… Lees verder

Geplaatst in Auteursrecht | Getagged , | Reacties uitgeschakeld voor Recensie: Copyright Criminals (2009)

Wilders vergeleken met EHRM Féret v Belgium

Wilders wordt beschuldigd van het aanzetten tot haat, discriminatie en het beledigen van moslims op basis van de “documentaire” Fitna en uitspraken die door hem zijn gedaan tijdens interviews. Het OM zal pas op het laatste moment van de terechtzitting bepalen of de verdachte vervolgd dient te worden, wat inhoudt dat ook al zou Wilders strafbaar zijn – zij middels het (opmerkelijke) opportuniteitsbeginsel nog altijd de eis in kan trekken. Lees verder

Geplaatst in Grondrecht, Strafrecht | Getagged , , , | Reacties uitgeschakeld voor Wilders vergeleken met EHRM Féret v Belgium