OM wil ip-adressen, maar op welke grondslag?

Naar aanleiding van de rellen rond oud en nieuw tussen inwoners van Marokkaanse en Molukse komaf in de Culemborgse wijk Terweijde waren er een hoop reacties op de website van de Culemborgse Courant (CC). Het OM vorderde (verkeersgegevens en) ip-adressen bij de ISP van CC van alle bezoekers die op 1 tot 4 januari 2010 de website hadden bezocht. In overleg met CC werden deze gegevens niet door de ISP afgestaan.  OM op nu.nl: “We ondernemen geen verdere stappen”. Zaak gesloten.

Het OM vraagt om verkeersgegevens en ip-adressen. Zij doet dit op basis van art.126n Sr jo. art. 13.2b lid 1 Telecommunicatiewet  (naar de geest van art. 4 Dataretentierichtlijn). In geval van verdenking van een misdrijf – waarop een straf staat van 4 jaar of meer – kan de officier van justitie in het belang van het onderzoek een vordering doen gegevens te verstrekken over een gebruiker van een communicatiedienst en het communicatieverkeer met betrekking tot die gebruiker.
Omdat ip-adressen in Nederland – volgens de richtsnoeren van het CBP –  als persoonsgegevens worden gezien botst de strafrechtelijke bepaling met art. 8 Wbp (voorwaarden voor de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens) en art. 8 EVRM (recht op privacy). Daarom moet er zorgvuldig met deze bevoegdheid van het OM worden omgegeaan. Hier is tijdens de implementatie van art. 126n Sr uitvoerig over gedebatteerd.  Onder andere stelde de Minister van Justitie dat er nauwkeurig moet worden gestipuleerd wat en waarom over wie informatie zou moeten worden verschaft (Kamerstukken I, 2004-05, 29 441, nr. 1, p. 10). Dit kan men overigens ook afleiden het vijfde lid van art. 126n Sr.

Het OM had geen grondslag om de gegevens van alle bezoekers op te vragen, de kans dat alle bezoekers (wel/niet reagerend) van een website verdacht kunnen zijn van een bepaald misdrijf lijkt überhaupt aanzienlijk klein. Conclusie: “verdere stappen” kan je niet nemen wanneer je geen poten hebt (om op te staan).

Dit bericht is geplaatst in Strafrecht, Telecommunicatierecht met de tags , , . Bookmark de permalink.