‘Maar je betaalt er niet voor dus is het niet legaal’

Naar aanleiding van ‘FTD wordt verboden te verwijzen‘ waarin de zaak  FTD v Eyeworks wordt besproken. In hoger beroep werd bepaald dat FTD onrechtmatig handelde door illegaal uploaden te stimuleren van werken waarvan zij weet of van behoorde te weten dat deze auteursrechtelijk beschermd zijn. Ondertussen liep er een bodemprocedure gestart door FTD tegen BREIN. De zitting was vorig jaar 5 oktober in Haarlem. FTD vorderde een verklaring voor recht dat downloaden legaal was en dat FTD niet onrechtmatig handelt. Ook diende BREIN haar opmerking over de onrechtmatigheid van FTD in het artikel ‘Je betaalt er niet voor, dan is het niet legaal‘ uit de Volkskrant te rectificeren.

Op 9 februari 2011 kwam de rechter FTD tegemoet wat betreft de rechtmatigheid van downloaden. Downloaden uit een illegale bron is toegestaan. Dit werd ook door het Gerechtshof in FTD v Eyeworks zo beslist, waarin dat standpunt de drie-stappen-toets van art. 5 lid 5 Auteursrechtrichtlijn doorstond. Toch knipperde de mailbox van FTD gebruikers gister met daarin een voor hen teleurstellend bericht. FTD zal namelijk vanaf 1 maart stoppen het FTD platform te hosten. Dit komt omdat de rechter oordeelde dat FTD wel onrechtmatig handelt. Echter niet op auteursrechtelijke gronden (ook hier niet via 26d Aw). Zij maakt namelijk geen inbreuk op de auteursrechten van rechthebbenden omdat zij niet openbaart. Er is geen sprake van een link naar de bestanden op Usenet noch van een (andere) directe lijn naar de bestanden op Usenet. De vergelijking met Newzbin ging zoals betoogd daarom ook niet op. Een enkele verwijzing levert nog geen ter beschikkingstelling in de zin van de Auteurswet op. Maar net als in de Eyeworks zaak vond de rechter dat “FTD structureel/stelselmatig en doelbewust een applicatie in bedrijf houdt waardoor een activiteit (te weten illegaal uploaden) wordt gestimuleerd”. FTD zou hiervan (moeten) weten dat deze een inbreuk op het auteursrecht van Eyeworks oplevert en zodoende nadeel voor Eyeworks veroorzaakt. Bovendien trekt FTD er zelf profijt van nu zij inkomsten genereert door advertentieruimte te exploiteren. Daarom handelt FTD onrechtmatig en heeft ze tot 9 maart 2011 de tijd gekregen “het aanwezig hebben van spots via haar FTD-systeem” te staken en gestaakt te houden. De opmerking in de Volkskrant was ook toegestaan.

P.s. Voor FTD gebruikers die FTD steunen zie rechtsoverweging 4.24 “FTD heeft nog aangevoerd dat deze procedure Brein de mogelijkheid geeft om eventuele uploaders die zich als spotters voordoen, te ontmaskeren” (…)

Dit bericht is geplaatst in Auteursrecht met de tags , , , . Bookmark de permalink.